logo
לקבלת העיתון לפתח הבית אנא מלא את הפרטים הבאים:
*שם פרטי:
   
*שם משפחה:
   
*רחוב:
   
*מס' בית:
   
*קומה:
*דירה:
*כניסה:
*ישוב:
   
מיקוד:
 
*טלפון:
   
אימייל:
 
טלפון נוסף:
 
*קוד כניסה לדלת:
הערות:
* לצורך חלוקה תקינה לבית משותף, חובה לציין קומה, דירה, כניסה וקוד כניסה לדלת (במידה ויש).
* במידה והינך גר בבית פרטי יש לציין 0 בשדה קומה, דירה, כניסה וקוד כניסה לדלת
* בכפוף לתנאי המבצע
* ט.ל.ח